1. כל מנוי מחויב להמציא אישור רפואי בתוקף תוך שבועיים מיום ההרשמה. לא תותר כניסה לסטודיו ללא האישור.
 2. המנוי מחויב להודיע להנהלת הסטודיו על כל שינוי במצבו הבריאותי
 3. אי הבאת אישור רפואי אינה עילה לביטול המנוי
 4. הכניסה לסטודיו באמצעות כרטיסיה או מנוי בתוקף.
 5. אי ניצול המנוי לא יזכה בהחזר כספי משום סיבה
 6. המנוי אינו ניתן לביטול ולא ייתן החזר כספי
 7. החפצים האישיים הינם באחריות המנוי בלבד. אין ההנהלה אחראית על אובדן או גניבת ציוד אישי בשטח הסטודיו.
 8. הימנעו מהשארת חפצים יקרי ערך בתא. הנהלת הסטודיו אינה אחראית על חפצים שהושארו בתאים. הסטודיו לא יחשב לשומר מכל סוג שהוא.
 9. הקפידו על היגיינה אישית – התאמנו בבגדי ספורט מלאים (חולצות עם שרוולים) מגבת וגרביים חובה.
 10. השימוש בטלפונים ניידים בתחום הסטודיו אסור בהחלט.
 11. הכניסה לשיעורים תבוצע 5 דקות טרם תחילת השיעור- לא תתאפשר כניסת מאחרים.
 12. ביטול השתתפות בשיעור עד 24 שעות לפני השעור. לאחר מכאן הלקוח יחויב בניקוב. 
 13. הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שעות הפעילות בסטודיו, את השיעורים והמדריכים מעת לעתץ בעיקר על החלפת המורה באופן ספונטני. מבלי שהאמור יהווה עילה לביטול המנוי .
 14. הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה את הזכות להפסיק פעולתו של מנוי מכל סיבה שהיא, במקרה זה יזוכה המנוי בהחזר כספי ליתרת תקופה המנוי.
 15. זמן השיעור הינו 50-55 דקות.
 16. הנהלת הסטודיו רשאית לסגור את המועדון עד 7 ימים בשנה מעבר לימים המחייבים סגירה על פי חוק.
 17. בעת השהיה בסטודיו, יש להשמע לצוות ולהוראות הבטיחות המוצבות בו. אין כניסה לשטח הסטודיו לפילאטיס ללא מדריך.
 18. מומלץ לאשר קבלת SMS ומסרים אלקטרונים